Brief aan de Zaanse politiek

Zaans Erfgoed biedt gemeente helpende hand

Artikel van 8 oktober 2013 in Dagblad Zaanstreek. Klik om te lezen.

De voorzitter van de Vereniging Zaans Erfgoed, Piet Oudega, heeft eind september alle politieke partijen uit Zaanstad een brief gestuurd. Deze brief vraagt ook voor de komende vier jaar aan de fracties uit de gemeenteraad om hun inzet voor behoud en bescherming van het Zaanse erfgoed.

 

De Vereniging Zaans Erfgoed wijst erop dat het erfgoed – ook in deze economisch moeilijke tijd – aandacht dient te krijgen van de politiek in Zaanstad. Erfgoed is immers – nog afgezien van het culturele aspect – van het grootste belang voor de economische en toeristische ontwikkeling van de Zaanstreek als geheel en Zaanstad in het bijzonder.

Monumentencommissie

De gemeente beschikt met de Monumentencommissie en de Monumentenwet over instrumenten om sloop en vervanging van waardevolle historische gebouwen tegen te gaan. Maar dan moet er wel veel energie in de voorbereiding worden gestoken. De Vereniging Zaans Erfgoed – die over de nodige deskundigheid beschikt – wil graag met de ambtelijke ondersteuning van de gemeente samenwerken om tot een goede voorbereiding ter advisering aan de Monumentencommissie te komen. De voorzitter: “Wij hebben deskundigheid te bieden en vragen daarvoor samenwerking terug”.

 

Verder wil de vereniging in het kader van samenwerking met de gemeente komen tot een grote actuele inventarisatie van beschermenswaardige panden en wil zij betrokken blijven bij de prioriteitsbepaling voor het beschrijven en beschermen van de panden die bescherming verdienen.

 

Nieuws archief