ALV zaterdag 4 april in De Doofpot Zaandam

Geplaatst op: 7 november 2020

De Doofpot, in gebruik bij het Apostolisch Genootschap. Foto: Beeldbank GAZ.

Uitnodiging voor de voorjaars-ledenvergadering op zaterdag 4 april 2020 om 10 uur

in de Doofpot, Oostzijde 82, 1502 BJ Zaandam (Apostolisch Genootschap)

In verband met Corona is de vergadering afgelast.

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 16 november 2019
  4. Financiën: financieel jaarverslag 2019
  5. Controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  6. Verslag voorzitter: activiteiten 2019 en actuele zaken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

10.50 uur      Korte koffiepauze

11.05 uur      Lezing Cees Kingma: Wederopbouw en Post ’65 architectuur

11.55 uur      Afsluiting

Deze vergadering is tevens voor geïnteresseerde niet-leden toegankelijk.

Stukken: Het verslag 2019 en de financiële jaarrekening 2019 staan vanaf 21 maart 2020 op de website en liggen ter plekke klaar.
Op verzoek kunnen deze stukken een week voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd, aanvragen hiervoor via secretariaat@zaanserfgoed.nl

Datum najaars-ledenvergadering: 7 november 2020

Share Button
Nieuws archief