ALV zaterdag 22 april Vermaning Wormerveer

De voorjaarsledenvergadering van Zaans Erfgoed zal zaterdag 22 april om 10 uur plaatsvinden in de Wormerveerse Vermaning op de Zaanweg 57.
Na het bestuurlijk deel van de vergadering zal Michiel van der Burght – adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam – een lezing houden.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag najaarsledenvergadering 12 november 2022
4. Financiën: financieel jaarverslag 2022

a. Toelichting Jaarrekening 2022
b. Verslag Kascommissie
c. Benoemen nieuw lid Kascommissie

5. Vaststelling jaarverslag 2022
6. Statutenwijziging Vereniging Zaans Erfgoed
7. Verslag voorzitter: activiteiten 2023 en actuele zaken
8. Rondvraag en sluiting

10.45 uur Koffiepauze
11.00 uur Lezing door Michiel van der Burght; Stadsherstellen in de Zaanstreek: ‘Stadsherstel herstelt ook hier de stad’

Hierbij de stukken voor de vergadering:

Vragen? Mail naar secretariaat@zaanserfgoed.nl

Nieuws archief