ALV 23 april in kerk Noordeinde Wormerveer

Geplaatst op: 22 april 2022

Hervormde kerk, Noordeinde 21, Wormerveer. Foto via Wikimedia.

De Algemene Ledenvergadering wordt zaterdag 23 april a.s. om 10 uur gehouden in de hervormde kerk, Noordeinde 21 in Wormerveer

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ledenvergadering 30 oktober 2021
 4. Financiën: financieel jaarverslag 2021
  – Toelichting Jaarrekening 2021
  – Verslag Kascommissie
  – Benoemen nieuw lid Kascommissie
 5. Vaststelling jaarverslag 2021
 6. Bestuursmutaties
 7. Verslag voorzitter: activiteiten 2022 en actuele zaken
 8. Rondvraag en sluiting

10.50 uur koffiepauze

11.00 lezing Peter Ulle: Herontwikkeling van de Hemmes

Share Button
Nieuws archief