ALV 12 november Vermaning Zaandam

Geplaatst op: 31 oktober 2022

Doopsgezinde Vermaning,
Westzijde 80 Zaandam in 2010. Via Wikicommons.

Najaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed 12 november in de Vermaning, Westzijde 80 in Zaandam
Agenda
:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering VZE

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 23 april 2022
  4. Financiën: Begroting 2023
  5. Activiteiten vereniging en actuele zaken
  6. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar zijn Ada Hannaart (secretaris), Klaas de Boer, Winnie de Wit en Ron Kiburg (beiden algemeen bestuurslid);
   op voordracht van het bestuur: Francis Engels (secretaris), Tessa Berghouwer, Paula Kannegieter en Lean van ‘t Hooft.
   Tot 5 november kunnen tegenkandidaten (voor het secretariaat) en kandidaten (voor de algemene bestuursfuncties) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

11.20 uur Korte koffiepauze

11.40 uur Lezing door Bas Husslage: ‘2024: op naar 450 jaar Zaans Ontzet’

Stukken komen ter inzage op de vergadering, en zijn eveneens te downloaden.

Share Button
Nieuws archief