Agenda ALV zaterdag 18 november

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikicommons.]

De najaarsledenvergadering van Vereniging Zaans Erfgoed wordt op zaterdagochtend 18 november 2023 om 10 uur gehouden in de Zuidervermaning, Zuideinde 233 in Westzaan.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering VZE

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling  Verslag ALV 22 april 2023
4. Financi├źn: Begroting 2024
5. Verslag voorzitter: activiteiten 2023 en actuele zaken
6. Bestuurswisselingen:
– Aftredend per 1 januari 2024 en niet herkiesbaar: Mieke van Braam
(penningmeester)
– Robert Linnekamp wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid
– Aftredend: Tessa Berghouwer
– Herkiesbaar: Peter Tange in de functie van voorzitter
Tot 11 november kunnen tegenkandidaten (voor de functie van voorzitter en
bestuurslid) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
7. Rondvraag
8. Sluiting

11.00 uur Korte koffiepauze
11.10 uur Gastspreker Jos van den Borne, stafmedewerker Raad van de Adel, over o.a. herkomst & betekenis voormalige gemeentevlaggen*.

*De gemeente Zaanstad heeft in het kader van haar 50-jarig jubileumjaar 2024 een onderzoek laten doen naar de voormalige gemeentevlaggen en mogelijke gemeentewapens. Jos van den Borne werd daarbij betrokken als heraldiek-deskundige. Hij is stafmedewerker bij de Hoge Raad van Adel in Nederland, die heraldiekonderzoek als een van haar speerpunten heeft. Na een korte introductie zal hij ons inleiden in de interessante wereld van heraldiek, de symboliek en uiteraard over herkomst en betekenis van de voormalige gemeentevlaggen.

Nieuws archief