Opgravingen Krommenie: Romeins of Fries?

Geplaatst op: 22 september 2018

Dè grote vraag bij de opgravingen in het Provily sportpark in Krommenie is, of de daar gevonden houten palen van Friese of Romeinse oorsprong zijn. Stadsarcheoloog Piet Kleij hield zaterdagochtend 22 september een boeiend betoog over deze bijzondere archeologische vondst, voor een groot gezelschap, dat op de rondleiding was afgekomen.

Binnen een houten palissade waren resten gevonden van houten bouwerken, onder andere de fundering van een bouwwerk van plm. 4 bij 4 meter. Dit zou – zo rond het jaar 20 na Christus – heel goed een uitkijktoren geweest kunnen zijn. De plaats van deze vondst, buiten de grens van het Romeinse rijk, deed twijfels rijzen of het wel Romeins was: misschien was het wel Fries, omdat er heel veel Fries aardewerk werd gevonden? Een verklaring voor dit vele Friese aardewerk zou kunnen zijn dat de Romeinen en de Friezen intensieve ruilhandel bedreven.

Volgens Piet Kleij is de kans groot dat het een vooruitgeschoven kleine Romeinse post is – voor een man of 4. Een vooruitgeschoven post vanuit de ook al vooruitgeschoven post bij Velsen. Argumenten die hij hiervoor aandraagt zijn o.a. dat de houten palen van essenhout zijn. Dit werd veelvuldig door de Romeinen aangevoerd en gebruikt en dat deden de Friezen niet. Een andere aanwijzing is de manier van bouwen, n.l. met dubbele hoekpalen, zoals ook is aangetroffen bij een vondst van een Romeinse fundering in de buurt van Leiden. De afmetingen daarvan zijn het hetzelfde als die van de vondst in het Provily sportpark, n.l. 10 bij 10 Romeinse voet. Verder is er aardewerk – z.g. kurkurn – gevonden waarin Romeinen o.a. vissoorten lieten fermenteren, zodat het niet alleen langer houdbaar was, maar ook een speciale – gewilde – smaak kreeg.

Foto’s Jan Lapère:

Share Button
Nieuws archief