Eerste ledenvergadering Historisch Zaandam

Geplaatst op: 25 april 2018
Achter v.l.n.r.: Astrid Plekker, Ton v.l.n.r. Paul Vreeken en Ruud Meijns.

Achter v.l.n.r.: Astrid Plekker, Ton
v.l.n.r. Paul Vreeken en Ruud Meijns.

Tijdens de eerste officiële ledenvergadering van de jongste historische vereniging in de Zaanstreek, op maandag 23 april 2018 om 20 uur in het Zaans Museum, zal het kersverse bestuur benoemd worden, en gaat vereniging Historisch Zaandam – historisch-zaandam.nl – van start.
Op initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep in het leven geroepen, die de mogelijkheden voor een historische club voor Zaandam moest onderzoeken, en op 23 april is het dan zover.
Op 6 maart jl. werd de akte van oprichting van de vereniging Historisch Zaandam officieel ondertekend door de notaris en door twee leden van het voorlopig bestuur, inmiddels heeft het bestuur haar definitief vorm gekregen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er is een verenigingsrekening geopend – NL13 RABO 0328 9566 00 – en de eerste contributiebijdragen zijn al ontvangen. De vereniging kan van start!

Het bestuur bestaat uit: voorzitter Ton R. Vermij, secretaris Hessel Kraaij, penningmeester Nora Rodenburg, Ruud Meijns, Astrid Plekker en Paul Vreeken. De formele benoeming zal tijdens de feestelijke eerste officiële ledenvergadering vanaf 20.00 uur  – ontvangst vanaf 19.30 uur – op maandag 23 april in het Zaans Museum plaatsvinden.

Deze avond zullen twee lezingen worden gegeven: een over de ideeën voor het oostelijke – en oudste – deel van het Centrum van Zaandam: rond de Klauwershoek en de Sluis, maar ook rond Peperstraat, Burcht en Zuiddijk. Eef Franke zal hierover het woord voeren. De tweede lezing gaat over de plannen van Zaans Erfgoed voor het bouwen van een werf met fluitschip op de Burcht, en dit plan zal worden toegelicht door  vice-voorzitter en lid van de werkgroep Maritiem, Ron Kiburg.

Toegang is vrij, parkeren is deze avond eveneens vrij.

 

 

 

Share Button
Nieuws archief