‘Strijd’, over het Zaanse verzet

Geplaatst op: 22 april 2018
Het nieuwe boek van Erik Schaap, over het Zaanse verzet.

Het nieuwe boek van Erik Schaap, over het Zaanse verzet.

Aan de hand van de daden van enkele tientallen Zaanse verzetsstrijders toont Erik Schaap in zijn nieuwe boek  Strijd. Het Zaanse verzet (1940-1945) aan, hoe veel ondergronds werk er in deze streek werd verricht. De Zaankanters die zich met gevaar voor eigen leven tegen de bezetter keerden, kwamen uit alle ‘verzuilde’ lagen van de bevolking. De meesten wisten niet waar ze aan begonnen, maar voelden wel de noodzaak iets te doen. Er zo werden er in deze streek tijdens de Tweede Wereldoorlog door velen grootse daden verricht, maar waren fouten daarbij ook onvermijdelijk, want een handleiding voor dit soort werk bestond er niet. Het was werk dat voor de uitvoerders en hun naasten enorme spanningen met zich meebracht.

Strijd. Het Zaanse verzet (1940-1945) is te koop via de boekwinkel en kost €17,50.

Er was niet alleen sprake van tot de verbeelding sprekend werk zoals gewapend verzet, of wapens en illegale bladen rondbrengen, er waren ook veel mensen die onderduikers hadden of ondergedoken kinderen naar een veilig adres brachten. Al dit werk werd gedaan door mensen uit verschillende milieus, mensen die in deze onzekere tijd hun nek uitstaken, en dat was voor de meesten geen voor de hand liggende keuze. De veelheid aan motieven om de strijd aan te gaan komt ook in de 140 pagina’s van Strijd aan bod.

Wat al deze mensen gemeen hadden, was dat ze hun verantwoordelijkheid móesten nemen, en dat kon soms totaal verkeerd – lees dodelijk – aflopen. Niet alles ging altijd ook ‘volgens het boekje’, en vaak verliepen acties ronduit rommelig en geïmproviseerd.

Gewone Zaankanters, die de gevaren van verzetshandelingen niet uit de weg gingen, worden dankzij dit boek alsnog geëerd. En zij staan dan model voor de vele honderden andere Zaanse verzetsmensen, wiens daden tot nu toe niet beschreven zijn.
Share Button
Nieuws archief