Lezing Scheepsbouw bij AVL in Paaskerk

Geplaatst op: 31 maart 2018

Glazenier Willem van Oyen sr. werkt de ontwerpen van Karel Appel uit voor de ramen van de Paaskerk. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, By Unknown employe of Willem van Oyen sr. (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24136928

Glazenier Willem van Oyen sr. werkend aan de ontwerpen van Karel Appel voor de Paaskerk.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via Wikimedia Commons.

Onze voorjaars-ledenvergadering vindt dit keer plaats op zaterdag 7 april 2018 om 10 uur in de Paaskerk, hoek Kepplerstraat/Burg. Ter Laanplantsoen in Zaandam.
Na afloop van het bestuursgedeelte, vertelt mevrouw Lacher over de geschiedenis van deze bijzondere kerk. Na een korte pauze komt onze werkgroep Maritiem aan het woord, met een lezing over de scheepsbouw in de Zaanstreek.

De agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 4 november 2017 (hier te downloaden)
4. Financiën: financieel jaarverslag 2017 (download het hier), controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
5. Vaststelling Jaarverslag 2017
6. Rondvraag
7. Sluiting

10.40 uur Informatie over de Paaskerk, door mevrouw Lacher

10.50 uur Korte koffiepauze

11. 25 uur ‘Scheepsbouw in de Zaanstreek’, door de werkgroep Maritiem

Share Button
Nieuws archief