Lintje voor bestuurslid Jan Piet Bloem

Geplaatst op: 21 mei 2017
LOW RES 003 dhr Bloem

Jan Piet Bloem na het opspelden van ‘het lintje’. Foto: Bart Homburg/Gemeente Zaanstad

Woensdag 26 april 2017 kreeg bestuurslid Jan Piet Bloem een koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Dick Emmer. Jan Piet was die ochtend in de veronderstelling dat hij naar een heel andere bijeenkomst ging. Dat was n.l. de presentatie van het fotoboekje van Chris Krijt t.g.v. het 70-jarig bestaan van de Stichting Zaans Schoon in hotel Inntel. Als bestuurslid van ook Zaans Schoon was dat niet vreemd. Maar eenmaal bij Inntel aangekomen bleek deze uitnodiging een list om hem op slinkse wijze in de buurt van het stadhuis van Zaanstad te krijgen, waar hij de onderscheiding opgespeld zou krijgen. Na afloop van deze ceremonie kreeg Jan Piet alsnog uit handen van voorzitter Zaans Schoon Piet Oudega een eerste exemplaar van het boekje van Chris Krijt uitgereikt.

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

Hier de tekst die door Dick Emmer werd uitgesproken:

 

Er zijn mensen die zich inzetten voor het behoud van bedreigde diersoorten of oerbossen. Maar er zijn óók mensen die zich inzetten voor bedreigde panden, woonhuizen, schuren en fabrieken. Voor schepen, bruggen, sluizen of watertorens met historische of  bouwkundige waarde. Hier, bij ons, in de Zaanstreek.
Zo iemand bent u, meneer Bloem. Mag ik u vragen naar voren te komen?
[Jan Piet Bloem betreedt podium]
Welkom, meneer Bloem. Gezien uw voorliefde voor historie vindt u het vast niet erg dat we eerst even in uw verleden duiken?  Na de HTS ging u als ingenieur aan de slag bij een architectenbureau. U werkte mee aan tal van restauraties, waardoor uw passie voor het historische werk werd aangewakkerd.
Dus wat deed u? U nam ontslag, om in Delft Architectuur en Restauratie te gaan studeren. Deze opleiding komt van pas bij uw dagelijkse werk, bij de Universiteit van Amsterdam. Maar óók bij uw vrijwilligerswerk.
Want dat is waarom we u vandaag graag in het zonnetje zetten, meneer Bloem. Voor al dat geweldige werk dat u al decennialang in uw vrije tijd verricht. Bijvoorbeeld voor de Stichting Zaans Schoon, waar u sinds 1980 bestuurslid bent. Met deze stichting zet u zich in voor de – ik citeer: ‘bevordering, bescherming en beschrijving van de landschappelijke, stedenbouwkundige en culturele rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek’.
Een hele mondvol. Waar het plat gezegd op neerkomt? U zorgt dat de Zaanstreek haar smoel behoudt. Dat het die prachtige plek is en blijft waar wij zo graag wonen, waar toeristen zo graag komen.
Hier draagt u ook aan bij met de Vereniging Zaans Erfgoed, waar u sinds 2007 bestuurslid bent. Ook bent u trekker van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt.
Mede dankzij uw toedoen is veel moois in de Zaanstreek behouden gebleven; van prachtige houten woonhuizen tot industrieel erfgoed. Een recent voorbeeld is de Zaandijkerkerk, die met sloop werd bedreigd. De werkgroep heeft dit gelukkig weten te voorkomen, onder uw bezielende leiding. Dankzij u krijgt deze prachtige kerk na een bouwkundige restauratie een tweede leven, met wooneenheden voor beschermd wonen.
Namens de vereniging bent u ook betrokken bij de Historische Commissie Zaanse Schans. Met deze commissie bewaakt u de historische kwaliteit van één van Nederlands grootste toeristische trekpleisters. U adviseert, discussieert, denkt mee. En indien nodig tikt u een partij van duizend gele steentjes op de kop, als de aannemer die niet kan vinden. Of u pakt u het potlood om zelf een ontwerp te maken.

Dames en heren, misschien kent u de mooie Zaanse kralentuin, bij de ingang van de Zaanse Schans. Wist u dat deze kralentuin een ontwerp is van de man hier naast mij? En misschien kent u ook de Domineestuin? Dit is een karakteristieke wijk achter de kerk in Zaandijk, met typisch Zaanse houten arbeiderswoningen. Stichting Domineestuin strijdt voor het behoud van het unieke karakter van deze buurt. En het verbaast mij niets, meneer Bloem, dat u al ruim twaalf jaar bestuurslid bent van deze stichting. U adviseert en ondersteunt de bewoners bij verbouwingen. Daarbij bewaakt u niet alleen het woongenot van de bewoners, maar óók de historische uitstraling van het gebied.
Daarnaast bent u initiatiefnemer van de Zaanse Kleurenwaaier, met historisch verantwoorde kleuren. Een veelgebruikte waaier bij iedere schilderbeurt in onze streek!

Waar veel mensen u om prijzen, meneer Bloem, dat is uw verbindend vermogen. U zorgt voor wederzijds begrip en heeft oog voor de belangen van alle betrokkenen: bewoners, gemeente en andere partijen. U doet dit met veel inzet en een groot gevoel voor historische en bouwkundige waarde. Dankzij uw bevlogenheid zijn tal van die prachtige, typisch Zaanse gebouwen behouden
gebleven. In historische kleuren, ook dat nog! Vanuit de hele wereld komen toeristen naar onze streek, om ons historisch cultureel erfgoed te bewonderen. En wij? Wij kunnen hier zelfs dagelijks van genieten. En daar zijn wij u zeer erkentelijk voor. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mag ik u vragen om de versierselen in ontvangst te nemen.

 

Overzicht activiteiten

Universiteit van Amsterdam, 1989-heden
– Projectmanager Facility Services; betrokken bij nieuwbouw en restauratie
– Voorheen projectleider Grote Projecten bij dienst Bouw & Huisvesting

Stichting Zaans Schoon, 1980-heden
– Adviserend en later formeel bestuurslid

Vereniging Zaans Erfgoed, 2007-heden
– Adviseur en bestuurder
– Trekker van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt
– Vertegenwoordiger van Vereniging Zaans Erfgoed in de Historische Commissie van de
Zaanse Schans

Monumentencommissie in Wormerland, 2005-2015
I.v.m. lengte van de speech is deze activiteit niet genoemd.
– Lid en plaatsvervangend voorzitter

Stichting Domineestuin, 2005-heden
– Bestuurslid
– Adviseur bouw en restauratie voor de bewoners van Domineestuin
– Initiatiefnemer kleurenonderzoek, wat heeft geleid tot de eerste Zaanse Kleurenwaaier
met historisch verantwoorde kleuren
– Organisator van architectonische en stedenbouwkundige excursies

Share Button
Nieuws archief