8 april: ledenvergadering VZE in R.k. kerk Wormerveer

rk kerk wormerveer

R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte, Marktstraat, Wormerveer. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

De voorjaars-ledenvergadering van Zaans Erfgoed wordt gehouden op zaterdag 8 april 2017 om 10 uur

in de R.K. kerk O.L. Vrouw Geboorte, Marktstraat 4-6 in Wormerveer.

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Zaans Erfgoed

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 12 november 2016
  4. Financiën: financieel jaarverslag 2016, controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  5. Verslag voorzitter: activiteiten en actuele zaken
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

10.50 uur Korte koffiepauze

11.15 uur Pieter Gravesteijn: ‘De waarde van de R.K. kerk O.L. Vrouw Geboorte Wormerveer, bouwhistorisch bekeken’

Download hier de stukken..

Monumentenstatus

De kerk waarin vergaderd wordt is in 1914/1915 naar ontwerp van de Alkmaarse architect Jan Stuyt gebouwd en volgens de vereniging een monumentenstatus waard.

Piet Gravesteijn deed in 2010 voor zijn studie restauratietechniek aan het Koning Willem I College in De Bosch en voor Zaans Erfgoed een bouwhistorische onderzoek naar de monumentale waarde van deze kerk en zijn conclusie was ‘dat het aan te bevelen is de gebouwen en het beschreven interieur van de kerk en pastorie van de Onze Lieve Vrouw Geboorteparochie aan de Markstraat 4 – 6 te Wormerveer de status van monument te verlenen’.  Waarna het rapport in 2011 aan de gemeente Zaanstad is verstrekt om daadwerkelijk monumentenbescherming op het pand aan te vragen. Maar die status is er nog niet.

Plannen voor de kerk

Nu de verhuizing van naastgelegen basisschool De Toermalijn een feit is – en in 2019 voltooid zal zijn – is de vraag wat er met de kerk gaat gebeuren. Op 8 januari 2017 schreef het Noordhollands Dagblad hierover: ‘De parochie ziet zich niet meer voor de eeuwigheid aan de Marktstraat zitten.’ Zo waren er al plannen van architect Paul Carree om in de kerk winkels en appartementen te bouwen, maar die konden vanwege de crisis niet doorgaan. Dus wat nu? De kerk slopen voor woningbouw?

Pieter Gravesteijn is Adviseur Historie, Bouw en beheer op de Zaanse Schans en tevens secretaris van de Historische Commissie Zaanse Schans, hij is ook bestuurslid van het Raadhuis Zaandijk.

Nieuws archief