Reglement Zaans Erfgoedprijs

Reglement Zaans Erfgoedprijs, vastgesteld d.d. 19 januari 2011

 

De Vereniging Zaans Erfgoed (VZE) stelt zich ten doel de historische nalatenschap in de Zaanstreek te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed.

Ter aanmoediging van initiatieven op dit terrein is door de vereniging ingesteld de ZAANS ERFGOEDPRIJS

Reglement:

  • De verantwoordelijkheid voor de toekenning van de prijs en de uitreiking liggen bij het bestuur van de Vereniging Zaans Erfgoed.
  • De prijs wordt toegekend aan een persoon of rechtspersoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud, beschermen, restaureren van of documenteren en publiceren over Zaans Erfgoed.
  • Voor de toekenning van de prijs geldt dat het gerealiseerde een herkenbare bijdrage is voor de Zaanse Gemeenschap.
  • De prijs bestaat uit een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstwerk.
  • De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uit gereikt, tenzij naar het oordeel van de jury in die periode geen enkel persoon of rechtspersoon in aanmerking komt.
  • De jury bestaat uit minimaal 5 personen. In ieder geval dienen hierin zitting te hebben: twee bestuursleden van VZE, een cultuur historicus, een deskundige op monumenten gebied en een voorzitter. Juryleden mogen max. tweemaal in de jury zitting hebben.
  • Een ieder, zo ook het bestuur van VZE, kan iemand ter nominatie voordragen.
  • Het bestuur van de VZE zal een oproep plaatsen in het blad Zaans Erfgoed om kandidaten voor te dragen.
  • Voor de eerste maal zal de prijs worden uitgereikt in het najaar van 2011.
  • De prijs wordt in beginsel uitgereikt tijdens een jaarvergadering van VZE.

 

Share Button