16/11 Zuidervermaning Westzaan ledenvergadering

Geplaatst op: 20 november 2019

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal via Wikicommons, Creative Commons.

Zaterdag  16 november 2019 om 10 uur wordt de ledenvergadering van Vereniging Zaans Erfgoed gehouden in de Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan.
Bereikbaarheid per OV is slecht. Leden die vervoer nodig hebben kunnen zich melden via tel. 075-617 06 55.
Per auto: parkeeruimte langs de weg is gratis, maar beperkt. Ca. 500 meter ten noorden van de Zuidervermaning is schuin achter het woonhuis J.J. Allanstraat 13 het parkeerterrein tot 13 uur geopend. Te herkennen aan de Zaans Erfgoedvlag. NB: Niet het kleine parkeerterrein bij de ingang van  J.J. Allanstraat 11 gebruiken.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

    1. Opening
    2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Verslag ledenvergadering 13 april 2019
  2. Financiën: Contributie 2020 en Begroting 2020
  3. Verslag voorzitter: activiteiten 2019 en actuele zaken
  4. Aftreden en herbenoeming bestuurslid; Winnie de Wit
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

10.50 uur Korte koffiepauze
11.05 uur Lezing over het herstel van de fundering van de Zuidervermaning te Westzaan, door Michiel van der Burg van Stadsherstel
12.00 uur Einde

Stukken: Het verslag van de voorjaarsvergadering 2019 en de begroting 2020 staan vanaf 16 oktober 2019 op de website en liggen ter plekke klaar. Op verzoek kunnen deze stukken een week voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd, aanvragen hiervoor via secretariaat@zaanserfgoed.nl 

 

Share Button

Nieuws archief