13/4 ALV Koogerkerk: nieuw boek Jur Kingma

Geplaatst op: 5 mei 2019

Hervormde kerk, Koog ad Zaan. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

Zaterdagochtend 13 april 2019 vindt om 10 uur de voorjaars-ledenvergadering van onze vereniging plaats in de Koogerkerk in Koog aan de Zaan. Na afloop van het bestuurlijke deel zal het boek over  450 jaar Zaanse industrie van Jur Kingma gepresenteerd worden.
De vereniging staat voor een grote bestuurswisseling: drie mensen nemen afscheid, te weten secretaris Wikje van Ritbergen, penningmeester Gerard Fokke en algemeen bestuurslid Cees Kruit.

Er worden tijdens deze ALV door het bestuur zes nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Ada Hannaart (beoogd secretaris), Mieke van Braam (beoogd penningmeester) en Klaas de Boer, René Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree (algemene bestuursleden). De laatste drie bestuursleden zijn afkomstig van zustervereniging Stichting Zaans Schoon, waarvan de bestuursleden – op de penningmeester na – dan ook bestuurlijk actief worden voor de vereniging Zaans Erfgoed.

Statutair kunnen 25 leden tijdens deze ALV nog bestuurskandidaten aanmelden.

Op deze algemene ledenvergadering zal nader worden ingegaan op het toevoegen van twee nieuwe werkgroepen, nl. werkgroep Zaanwiki en werkgroep Wederopbouwmonumenten en Kerkenvisie.

Zaanwiki

In de 2,5 jaar dat de online encyclopedie Zaanwiki nu bestaat, bleek er duidelijke behoefte aan een redactie te zijn. De nieuwe werkgroep zal zo’n redactie gaan vormen en zal kennisexperts gaan benaderen om te kijken hoe de beschikbare kennis in de Zaanwiki kan komen te staan, zodat deze kennis ook openbaar toegankelijk wordt.

Wederopbouwmonumenten en Kerkenvisie

Om te voorkomen dat er bij stadsvernieuwingsprojecten beeldbepalende panden verloren gaan, waren er vanuit de Stichting Zaans Schoon al bestuursleden bezig samen met de gemeente per wijk te onderzoeken welke beeldbepalende panden er staan. Dit werk zal dan voortaan vanuit de werkgroep van Zaans Erfgoed gaan plaatsvinden. En aangezien Zaanstad landelijk een pilot-gemeente is voor wat een op te stellen Kerkenvisie is, gaat de Zaans Erfgoed-werkgroep daar ook over meepraten.

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 10 november 2018 (hier te downloaden)
  4. Financiën: financieel jaarverslag 2018 (download het hier), controle kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Verslag voorzitter: activiteiten 2018, actuele zaken
  6. Aftreden bestuursleden (3), benoeming nieuwe bestuursleden (6)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

10.50 uur Korte koffiepauze 

11.05 uur Presentatie ‘Vernuftelingen en Kooplieden in een bijzonder landschap’ 450 jaar Zaanse Industrie

11.10 uur Jur Kingma over zijn boek

11.50 uur Overhandiging door Jur Kingma van het boek aan wethouder Monumenten en Erfgoed, mevr. Natasja Groothuismink

 

Share Button

Nieuws archief