11 juni: lopend Glaasje Erfgoed langs Zaandijkse parels

zaandijker kerk

Zaandijker kerk, gezien vanaf de Zaanse Schans. Foto: VZE

Zondagmiddag 11 juni wordt  in Zaandijk door de Vereniging Zaans Erfgoed een speciaal lopend Glaasje Erfgoed gehouden over de ontwikkelingen op erfgoedgebied in Zaandijk.

De prijs voor deze middag – inclusief 1 consumptie – bedraagt €6,-. Leden van Zaans Erfgoed betalen €5,-. De toegangsprijs dient u deze ene keer  vooraf over te maken op girorekening NL30 INGB 0662 3799 85 t.n.v. Zaans Erfgoed onder vermelding van Lopend Glaasje 11/6.
Opgeven kan via glaasje@zaanserfgoed.nl of telefonisch bij Winnie de Wit, tel. 075-7716043 (indien afwezig graag inspreken, met achterlaten van naam, telefoonnummer en aantal personen).

Vanwege de beperkte ruimte op de Boschstraat-locatie is er plaats voor 60 mensen, en ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Het programma:

15.00 uur: start voor het Woudt-huisje, aan de zijkant van de Zaandijker kerk; Bart Nieuwenhuijs vertelt over de restauratie en verplaatsing ervan.
15.45 uur: lopend naar  Boschstraat 1; Frans Wytema vertelt in kleine groepjes over de panden van de Elout Wytema Stichting; daarna lopen we naar De Blijdschap op de Smidslaan 3, dat eveneens van deze stichting is. Ook hier uitleg van Frans Wytema.
17.00 uur: naar Brasserie De Smuiger op de hoek Smidslaan en Lagedijk voor een afsluitend glaasje. Wanneer u zich deze middag vooraf aanmeldt, ontvangt u uw consumptiebon hiervoor.

De afstand die deze middag wordt gelopen is die van de Zaandijker kerk naar de Guisweg.

Hier meer informatie over de kwaliteitsontwikkeling in het gebied rondom de Zaandijker kerk.

Het is niet ondenkbaar dat we een kijkje mogen nemen in de vrijdag 19 mei heropende Zaandijker kerk, die is aangekocht door Stadsherstel en die door Nunc Architecten uit Zaandam van hangende houten appartementen is voorzien.

Nieuws archief