Vereniging Zaans Erfgoed

Winternummer Zaans Erfgoed

Het winternummer van Zaans Erfgoed is uit!

In deze editie onder andere:

  • Arjen van Ginkel vertelt hoe de originele aquarellen en albumplaatjes van Koek- en Beschuitfabriek Hille in bezit kwamen van de Willem Jansen Stichting;
  • Lean van ‘t Hooft sprak met de scheidende Zaans Erfgoedredacteuren Corrie van Sijl en Wikje van Ritbergen;
  • Jur Kingma gaat nader in op de verwevenheid van de Zaanse industrie met slavenarbeid;
  • Jos Lap maakt met drie oud-bestuurders de balans op van vijftig jaar Zaanstad;
  • Nico Aten laat zijn licht schijnen over een vroege Wormerveerse pionier, Dirck Gerritsz. (1565-1626).

En nog veel meer.

Leden van Vereniging Zaans Erfgoed ontvangen het kwartaalblad Zaans Erfgoed in hun brievenbus.

Zaans Erfgoed niet missen, maar nog geen abonnee? Word dan lid van Vereniging Zaans Erfgoed voor € 22,50 per jaar via ‘lid worden’ op zaanserfgoed.nl of met een mail naar ledenadministratie@zaanserfgoed.nl. Dan ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift thuis.

Losse nummers zijn te koop voor € 6,75 bij Bruna in Assendelft, Koog a/d Zaan, Wormerveer en Zaandam, Boekhandel Stumpel in Krommenie en het Zaans Museum, Zaandam.

In Memoriam: Jan Lapère

Jan en Winnie bij het ontsteken van de Kaaijkster, vrijdag 8 december j.l.

Jan Lapère, partner van Winnie de Wit is niet meer. De tengere, bescheiden, rustige man, echtgenoot, vader, opa, familieman én betrokken Zaankanter, ook jarenlang actief voor de Vereniging Zaans Erfgoed. Het leek juist de laatste dagen voor zijn plotselinge overlijden de goede kant op te gaan. De sondevoeding was gestaakt. Niet langer meer een ‘slangenmens‘, zo formuleerde Winnie het in een in principe afsluitend Whatsappbericht, gericht tot een selecte groep bekenden. Terug naar normaal. Weer volop plannen en in actie zoals fysiek vergaderen met het bestuur van De Orkaan, weer autorijden, uit eten gaan en concertbezoek. Hij kon met Sinterklaas weer stoeien met zijn kleinkinderen en was aanwezig bij de ontsteking van de Kaaijkster. Met een klein team, waaraan ook Winnie deelnam, bespraken we online de transitiestappen van de oude naar de nieuwe website van de Vereniging, zodat die dan eindelijk online kan gaan. Lees verder

Bestuurszaken: helaas veel ziekte en zeer

Na de ledenvergadering vorig jaar november functioneerde het bestuur, met vier nieuwe bestuursleden, op volle kracht. Maar ziekte en ingrijpende privéomstandigheden van een aantal bestuursleden hebben flink effect op de slag- en bestuurskracht en activiteiten van onze vereniging. We moeten dan ook prioriteren en concentreren ons nu op de contacten met de gemeente en bestuurlijke zaken. Wij wensen alle zieken en hun naasten alle kracht in een zware periode in hun leven.

Ook het aantal vrijwilligers is in korte tijd teruggelopen, met name bij de werkgroep PR en communicatie. Gelukkig zijn we in staat om in afgeslankte vorm enkele van onze gebruikelijke activiteiten te organiseren inclusief de promotie als Glaasje Erfgoed. Ook de online communicatie en het websitebeheer vragen om versterking.

Werkgroep PR en communicatie zoekt vrijwilligers

In korte tijd moesten we om persoonlijke redenen afscheid nemen van enkele bevlogen en deskundige vrijwilligers van deze leuke werkgroep. We verwelkomen graag mensen die ervaring hebben met online communicatie, teksten schrijven en ook mensen die erfgoedactiviteiten helpen bedenken, organiseren en coördineren. Je krijgt leuk contact wanneer je sprekers benadert voor bijv. een Glaasje Erfgoed – soms als excursie – of onze ledenvergaderingen. En verder zijn er de iets grotere projecten als de tweejaarlijkse Erfgoedmarkt en Geschiedenismarkt, of lezingen en excursies. Op termijn willen we onze doelgroep graag uitbreiden en daar hoort dan een andere benadering bij. Wij hebben daar wel ideeën over, maar het is fijn als je wilt meedenken!

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die ons met hand- en spandiensten helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van onze activiteiten zoals het Glaasje Erfgoed, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de tweejaarlijkse Erfgoed- en Geschiedenismarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om taken als helpen de ruimte in te richten, bezoekers te ontvangen of koffie te schenken.

 


Zin in? Meld je dan aan via secretariaat@zaanserfgoed.nl.

Nieuwe website: schrijvers hiervoor en voor sociale media gevraagd

Eind van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar hopen we onze nieuwe website te lanceren. Dat duurde langer dan we wilden, puur omdat we de menskracht en kundigheid niet meer in huis hadden om ook de huidige website technisch en veilig te onderhouden. Het nieuwe ontwerp is dus al een poos klaar en daar zijn we heel blij mee. Hij is eigentijds en fris van vormgeving en voldoet aan de hedendaagse eisen voor wat o.a. beveiliging van persoonsgegevens betreft.

Met Hans de Bruyne hebben we de persoon gevonden die hem niet alleen heeft ontworpen maar ook technisch zal beheren.

In de toekomst zouden we ook graag meer en interactiever met onze lezers en leden willen communiceren.

Agenda ALV zaterdag 18 november

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikicommons.]

De najaarsledenvergadering van Vereniging Zaans Erfgoed wordt op zaterdagochtend 18 november 2023 om 10 uur gehouden in de Zuidervermaning, Zuideinde 233 in Westzaan.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering VZE

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling  Verslag ALV 22 april 2023
4. Financiën: Begroting 2024
5. Verslag voorzitter: activiteiten 2023 en actuele zaken
6. Bestuurswisselingen:
– Aftredend per 1 januari 2024 en niet herkiesbaar: Mieke van Braam
(penningmeester)
– Robert Linnekamp wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid
– Aftredend: Tessa Berghouwer
– Herkiesbaar: Peter Tange in de functie van voorzitter
Tot 11 november kunnen tegenkandidaten (voor de functie van voorzitter en
bestuurslid) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
7. Rondvraag
8. Sluiting

11.00 uur Korte koffiepauze
11.10 uur Gastspreker Jos van den Borne, stafmedewerker Raad van de Adel, over o.a. herkomst & betekenis voormalige gemeentevlaggen*.

*De gemeente Zaanstad heeft in het kader van haar 50-jarig jubileumjaar 2024 een onderzoek laten doen naar de voormalige gemeentevlaggen en mogelijke gemeentewapens. Jos van den Borne werd daarbij betrokken als heraldiek-deskundige. Hij is stafmedewerker bij de Hoge Raad van Adel in Nederland, die heraldiekonderzoek als een van haar speerpunten heeft. Na een korte introductie zal hij ons inleiden in de interessante wereld van heraldiek, de symboliek en uiteraard over herkomst en betekenis van de voormalige gemeentevlaggen.

Woensdagavond 18 oktober om 19.30 uur gaan onderstaande teams in het Zaantheater de strijd aan voor een plek bij de beste 3 van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz.
Ondertussen hebben zij nog aankomend weekend om hun Thuisronde te maken en de antwoorden – inclusief de speciale opdracht die daarbij hoort – moet maandag 12/10 om uiterlijk 12 uur bij het Gemeentearchief Zaanstad binnen zijn.

Wie daar als toeschouwer nog bij de theatereditie van de quiz wil zijn moet snel handelen, want er zijn nog slechts 4 kaarten (op 6/10 om 12 uur).

Lees verder

Geschiedenisquiz woensdag 18 oktober

Aandachtig publiek in oktober 2017.

Vereniging Zaans Erfgoed, het Gemeentearchief Zaanstad en De Orkaan organiseren dit jaar voor de 8e keer de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz, en wel op woensdagavond 18 oktober, 19.30 uur in de kleine zaal van het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 in Zaandam.
Zoals elk jaar is het podium voor presentator/Orkaan-kracht Merel Kan, met naast zich de jury, gemeentearchivaris Frans Hoving. Zij staan borg voor een prettig portie humor.

Lees verder

Glaasje Erfgoed in Molenmuseum: 24/9

Op zondag 24 september 2023 organiseren we weer een Glaasje Erfgoed! Ditmaal zijn we te gast in het Molenmuseum van vereniging De Zaansche Molen, dat sinds 2018 gevestigd is in een verbouwde grote schuur op de Kalverringdijk 30, op het noordelijk deel van de Zaanse Schans.

Lees verder

Nieuws archief