Vereniging Zaans Erfgoed

Betalingen nieuwe leden & donaties online!

Het is van nu af aan mogelijk om op de website  online betalingen te doen. Nieuwe leden kunnen dan direct hun contributie overmaken. Dit scheelt onze vrijwilligers een heleboel administratieve handelingen.

Het online betaalsysteem biedt echter nog meer voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zondagmiddagse Glaasjes Erfgoed, of rondleidingen op de Shtandart direct worden betaald, wat een hoop overleg tussen penningmeester en PR-werkgroep scheelt.

Doneren!

Ook is het nu mogelijk om via de website ons werk te ondersteunen door een donatie te doen – zie de doneerknop hiernaast. We werken eraan om op deze website nog een ‘verkooppagina’  toe te voegen, zodat u in de toekomst bijv. de opberghuisjes voor het tijdschrift via de website kunt aanschaffen. We onderzoeken de mogelijk om dit uit te breiden met door ons uitgegeven boeken en andere erfgoed-gerelateerde zaken.

 

 

ALV zaterdag 4 april in De Doofpot Zaandam

De Doofpot, in gebruik bij het Apostolisch Genootschap. Foto: Beeldbank GAZ.

Uitnodiging voor de voorjaars-ledenvergadering op zaterdag 4 april 2020 om 10 uur

in de Doofpot, Oostzijde 82, 1502 BJ Zaandam (Apostolisch Genootschap)

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 16 november 2019
  4. Financiën: financieel jaarverslag 2019
  5. Controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  6. Verslag voorzitter: activiteiten 2019 en actuele zaken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

10.50 uur      Korte koffiepauze

11.05 uur      Lezing Cees Kingma: Wederopbouw en Post ’65 architectuur

11.55 uur      Afsluiting

Deze vergadering is tevens voor geïnteresseerde niet-leden toegankelijk.

Stukken: Het verslag 2019 en de financiële jaarrekening 2019 staan vanaf 21 maart 2020 op de website en liggen ter plekke klaar.
Op verzoek kunnen deze stukken een week voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd, aanvragen hiervoor via secretariaat@zaanserfgoed.nl

Datum najaars-ledenvergadering: 7 november 2020

Babel-excursie naar Helmond en Eindhoven

Woon/werkcomplex Boscotondo in Helmond, gebouwd op het voormalige fabrieksterrein van Begemann. Foto: Johan Bakker.

Vrijdag 20 maart 2020 organiseert Babel Archigids – onderdeel van het Zaans Architectuurplatform Babel – een dagexcursie naar Helmond en Eindhoven, industriesteden net als Zaanstad. In beide steden zijn gebieden waarin gewerkt wordt met co-creatie: vooraf intensieve betrokkenheid van toekomstige bewoners van binnenstedelijke bedrijventerreinen die getransformeerd zullen gaan worden. Kan Zaanstad misschien iets van hun aanpak leren?

Helmond heeft bijna 100.000 inwoners, en staat voor vergelijkbare opgaven en ambities voor de toekomst als Zaanstad. Tijdens de excursie worden een paar prachtige voorbeelden van transformatie en herbestemming van historische panden en industriecomplexen bekeken. In Eindhoven verrijst een ongewone stadswijk: een unieke plek voor particulieren, ondernemers en andere gebruikers die gezamenlijk een ‘nieuw’ en inspirerend stukje van de stad creëren. Lees verder

Geschiedenis Oostzijderkerk in boekwerk

De Oostzijderkerk. Foto: Marcelmulder68 via Wikimedia

Al eeuwen vormt de Oostzijderkerk samen met de Consistorie/annex Raadhuis van Oost-Zaandam en het Spuithuis een samenstel van bouwwerken aan Zuiddijk 1 en de naastgelegen Zuider- en Noorderkerkstraat. De Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam, eigenaar van deze kerk, brengt in april een boek uit over het 14e eeuwse Zaandamse gebedshuis.

Jan van der Male – bestuurslid van de Stichting – is de schrijver van het ca. 150 pagina’s tellende boek. Het is het eerste standaardwerk over de geschiedenis van deze kerk en omgeving. Op zaterdagmiddag 25 april a.s. wordt het officieel gepresenteerd tijdens een orgelconcert. Lees verder

Expo Geschiedenis Van Gelder in Wormer

Papierfabriek Van Gelder ca. 1920. Foto: Waterlands Archief.

Het Waterlands Archief uit Purmerend heeft als afscheidscadeau voor Peter Tange – binnenkort burgemeester af van Wormerland – een expositie ingericht over de vroegere papierfabriek Van Gelder Zonen. Tot en met zondag 1 maart is deze tentoonstelling te bekijken in zorgcentrum Torenerf, Prins van Oranjestraat 1 te Wormer, tussen 8.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door gemeente Wormerland, zorgcentrum Torenerf (Zorgcirkel), Annemieke Butter en Cees Kingma.

De expositie toont niet alleen foto’s van hoe de fabriek tot stand kwam – De weg naar van Gelder – er draait ook een film uit 1962 – De papieren wereld – en verder zijn er veel documenten bewaard gebleven, waarvan een groot deel sinds 2015 op het Waterlands Archief worden bewaard. Een selectie daarvan is in februari voor even terug in Wormer in zorgcentrum Torenerf.

Herinneringen opschrijven!
Aan de hand van de foto’s van fabriek, personeel en gebeurtenissen komen er ongetwijfeld bij sommige bezoekers herinneringen op. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd herinneringen aan Van Gelder Zonen voor later op te schrijven in het daarvoor bestemde boek.

Lees verder

Cursus ontstaansgeschiedenis in Zaandam

De in 2018 uitgebracht Atlas over het Oer IJ-gebied.

In het Zaans Natuur en Milieu Centrum – Thijssestraat 1 in Zaandam – start dinsdagavond 18 februari een tweede serie colleges over het Oer-IJ, waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal zal staan. De avonden starten om 19.30 uur en worden afgesloten rond 21.30 uur.

De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zullen zijn, die later als gids/rondleider van het Oer-IJ-gebied willen fungeren (geen verplichting). De cursus is met name bedoeld voor mensen, die meer willen weten over de geschiedenis van hun woonomgeving. Lees verder

Zondag 16/2: Open Huis Zuidervermaning

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikimedia Commons.

De Zuidervermaning in Westzaan – op het Zuideinde 233-  houdt zondag 16 februari Open Huis, van 12 tot 16 uur.

Westzaanse Mireille Bos stelt dan haar quiltwerk tentoon. Rond 13 en 15 uur zal het Salonorkest Sanseveria een optreden geven. Dit orkest bestaat uit: Jose Vosbergen, viool; Christine Callis, dwarsfluit; Ellis Verreijt, viool; Paula Velthuys, cello; Marcus Prins, klarinet en Marty Kuyt-Schuddeboom, accordeon.

Toegang vrij.

 

Share Button

Nieuws archief