Vereniging Zaans Erfgoed

ZE: erelidmaatschap scheidend secretaris

Wikje en Ruud van Ritbergen, toegesproken door voorzitter Ron Kiburg. Foto: Jan Catsburg.

De Kogerkerk in Koog aan de Zaan was rijk gevuld voor de ALV van vereniging Zaans Erfgoed, zaterdag 13 april 2019. Daar was ook alle reden toe, want hoogtepunt van deze ochtend zou de lezing zijn, die Jur Kingma ging geven over zijn zojuist verschenen boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap: 450 jaar Zaanse Industrie’. Hij hield – na de bestuursvergadering en de pauze – de aanwezige familieleden en Zaans Erfgoed-leden op het puntje van hun stoel, met een uiterst gebalanceerde samenvatting van het 300 pagina’s dikke boek. Onder de ca. 130 toehoorders was ook zijn bijna 100-jarige schoonmoeder uit Wormer, die door de aanwezigen op een hartelijk applaus werd getrakteerd. ‘Echt Zaans Erfgoed!’, prees Jur zijn schoonmoeder aan! Maar er zou nog een ander hoogtepunt aan voorafgaan: de toekenning van het erelidmaatschap aan scheidend secretaris Wikje van Ritbergen-Siewers.

Wie het boek van Jur Kingma wil aanschaffen, kan kijken op uitgeverijnoordholland.nl of een besteling plaatsen via bestellen@uitgeverijnoordholland.nl.

Lees verder

13/4 ALV Koogerkerk: nieuw boek Jur Kingma

Hervormde kerk, Koog ad Zaan. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

Zaterdagochtend 13 april 2019 vindt om 10 uur de voorjaars-ledenvergadering van onze vereniging plaats in de Koogerkerk in Koog aan de Zaan. Na afloop van het bestuurlijke deel zal het boek over  450 jaar Zaanse industrie van Jur Kingma gepresenteerd worden.
De vereniging staat voor een grote bestuurswisseling: drie mensen nemen afscheid, te weten secretaris Wikje van Ritbergen, penningmeester Gerard Fokke en algemeen bestuurslid Cees Kruit.

Er worden tijdens deze ALV door het bestuur zes nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Ada Hannaart (beoogd secretaris), Mieke van Braam (beoogd penningmeester) en Klaas de Boer, René Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree (algemene bestuursleden). De laatste drie bestuursleden zijn afkomstig van zustervereniging Stichting Zaans Schoon, waarvan de bestuursleden – op de penningmeester na – dan ook bestuurlijk actief worden voor de vereniging Zaans Erfgoed.

Statutair kunnen 25 leden tijdens deze ALV nog bestuurskandidaten aanmelden.

Op deze algemene ledenvergadering zal nader worden ingegaan op het toevoegen van twee nieuwe werkgroepen, nl. werkgroep Zaanwiki en werkgroep Wederopbouwmonumenten en Kerkenvisie. Lees verder

CvK Arthur van Dijk krijgt boek Jur Kingma

In de imposante expositiehal van Forbo in Assendelft, ontving Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, donderdag 11 april 2019 uit handen van auteur Jur Kingma het boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap: 450 jaar Zaanse industrie’. Het boek – dat al direct een standaardwerk wordt genoemd – is een uitgave van Uitgeverij Noord-Holland in Wormer, en van de Vereniging Zaans Erfgoed, en is prachtig vormgegeven door Rolf Kliffen.

Het levenswerk van oud-Zaankanter Jur Kingma kwam tot stand doordat dochter Vibeke hem voorhield, dat hij nou toch eens al die losse artikelen zou moeten bundelen, die hij in ca 40 jaar had geschreven voor diverse tijdschriften. Lees verder

Boek Jur Kingma: 450 jaar Zaanse Industrie

Donderdag 11 april 2019 wordt het boek van Jur Kingma Vernuftelingen en Kooplieden in een bijzonder landschap, 450 jaar Zaanse industrie, aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst met familie en genodigden in de ontvangstruimte van Forbo Flooring in Assendelft.

Jur Kingma heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar het industriële verleden van Zaanse fabrieken, en ongetwijfeld zal dit boekwerk – dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Noord-Holland in Wormer – een standaardwerk gaan worden.

Aangezien de auteur veel meer materiaal voor handen had, dan er in dit boekwerk paste, is er hier aanvullende informatie te vinden.

 

do 4/4 20 u: Lezing bronstijd in Huis van Hilde

Rob van Eerden tijdens rondleiding in Huis van Hilde. (Foto HvH)

In Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum houdt Rob van Eerden, beleidsadviseur Archeologie van de provincie Noord-Holland, donderdagavond 4 april 2019 een lezing over de opgravingen bij de Westfrisiaweg / N23.

De Provincie Noord-Holland was de opdrachtgever van de grootschalige opgravingen bij de Westfrisiaweg, de N23 en Rob van Eerden was daarbij de vertegenwoordiger van de provincie. Hij zal deze avond vertellen over het archeologische onderzoek dat daar is gedaan, en hij beziet het dan vooral in internationaal perspectief. Want de resultaten van deze opgravingen staan niet op zich, maar moeten gezien worden in de grote bewegingen van mensen en ideeën in de bronstijd. Met nieuwe wetenschappelijke technieken – DNA-onderzoek, analyse van talen – werd duidelijk dat de vondsten en structuren in de West-Friese bodem geen lokale aangelegenheden alleen waren, maar vermoedelijk een illustratie zijn van essentiële ontwikkelingen in heel Noordwest-Europa. Lees verder

Succes ZE: versterking Noorddijk aangepast

Wat doet de Vereniging Zaans Erfgoed eigenlijk allemaal? Zichtbaar zijn wij eigenlijk alleen in publieksactiviteiten zoals lezingenmiddagen en ledenvergaderingen, en natuurlijk brengen wij – via een aparte stichting – het prachtige blad Zaans Erfgoed uit. Maar er gebeurt veel en veel meer. Om daar een beeld van te schetsen starten wij met een serie, waarin onze successen – en mislukkingen – getoond worden. Vandaag deel 1: hoe een deel van de middeleeuwse Noorddijk gered werd van aantasting door dijkverzwaring.

Binnen het roodomlijnde gedeelte wordt de Noorddijk in Westknollendam versterkt.

In april 2018 kondigde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan, een deel van de Noorddijk  in Westknollendam te gaan versterken. Het betreft deel van deze dijk, met wandelpad, dat achter de Piet Kuiperlaan/Geertje Pel-Grootstraat aan de Zaan ligt. Dit gedeelte van de oude, middeleeuwse dijk was afgekeurd op stabiliteit en diende verhoogd en verbreed te worden.  Naast waterkering is deze dijk – vanwege de aanleg in de 14e eeuw – dus eigenlijk ook een historisch landschappelijk monument.

Lees verder

7/4: Boek en expo over zilversmidfamilie Vet

Het boek over de zilversmedenfamilie Vet verschijnt op 7 april 2019.

Op zondag 7 april vindt voor genodigden om 14 uur de officiële presentatie plaats van het boek Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek, geschreven door Jeanne Douwes en Arno J. Bruitsman. Dit gebeurt bij LAB-44 aan de Middenweg 44, op het Hembrugterrein in Zaandam. Daarna is op diezelfde locatie van 16-18 uur een kleine,  openbaar te bezoeken expositie, met op groot formaat foto’s van de 17 zilveren meesterwerken die de schrijvers bij hun research voor het boek hebben getraceerd.

Tijdens de expositie is het mogelijk om (bestelde) boeken af te halen. Dat kan tegen contante betaling van €29.95, maar voor een vlotte afhandeling geven de auteurs er de voorkeur aan om de betaling vooraf te ontvangen. Bestellingen kunnen worden doorgegeven via  voorintekening en na ontvangst van de betaling, wordt er per mail een voucher gestuurd, die voor het boek kan worden ingewisseld.

7/4 ROSA-Monumentendag in Vermaning

De voormalige Vermaning aan de Westzijde 181. Foto: Anton van Daal via Wikimedia Commons.

Met de Zaanse Monumentendag brengt ROSA telkens een van de vele monumenten in onze streek voor het voetlicht. Voor de 25ste keer zal dit evenement plaats gaan vinden en wel op zondagmiddag 7 april vanaf 13 uur in de voormalige Vermaning aan de Westzijde 181 (hoek Vincent van Goghweg). Daar vindt een afwisselend programma plaats, met muziek, informatie over de Doopsgezinden in de Zaanstreek en over monumenten in Zaanstad. De zaal is vanaf 12.45 uur open en de toegang is vrij. Het programma eindigt om 16.30 uur. Lees verder

Share Button

Nieuws archief