Vereniging Zaans Erfgoed

Mens durf te lezen: Stuurman en Nescio

Het in 2005 verschenen boek over Rein Stuurman door Conny Scholtes en verschenen bij Uitgeverij Noord-Holland.

In 2005 verscheen bij Uitgeverij Noord-Holland dit boek over Rein Stuurman, geschreven door Conny Scholtes.

Zondagmiddag 4 februari vindt er in het Zaantheater weer de literaire salon Mens durf te lezen plaats, met dit keer aandacht voor literatuur en natuur. Centraal staan dan de Amsterdamse schrijver Nescio en de Zaanse vogelkenner en – tekenaar Rein Stuurman. Sinds december 2016 zijn deze literaire salons regelmatig te zien in het Zaanse theater. Neerlandicus Anita Gundlach werkt voor deze programma’s o.a. samen met Hans Kuyper, Renate Sun-Louw, het Gemeentearchief Zaanstad en de Theatermijn, maar er doen veel meer mensen mee dan hier vermeld.
Kaartjes voor een bijzondere middag vol literair erfgoed, nieuwe weetjes, muziek en toneel zijn voor €13,50 te koop in het theater en kijk ook even op de website.

 

Zaanstad genomineerd voor BNG-Erfgoedprijs

Ondertekening van het Convenant tussen Zaans Erfgoed en de gemeente - door (oud)voorzitter Piet Oudega en wethouder Addy Verschuren in 2014.

Tekenen convenant Zaans Erfgoed en gemeente Zaanstad door (oud)voorzitter Piet Oudega en wethouder Addy Verschuren, in 2014.

Zal Zaanstad in 2018 de beste Erfgoedgemeente van Nederland blijken te zijn? Het zou zo maar kunnen, want Zaanstad is een van de 4 genomineerde gemeenten.

De jury van het BNG Cultuurfonds heeft Zaanstad het afgelopen jaar in december onverwacht bezocht, en deze maand zal een delegatie van het fonds met het erfgoedteam van Zaanstad in gesprek gaan over het erfgoedbeleid. Het team heeft de visie op de Zaanse paden, linten en dijken geschreven, een stuk waar u als inwoner van Zaanstad tot en met eind januari kunt reageren. Er zit een prachtig filmpje bij, dat veel duidelijk maakt over ons hoe ons Zaanse bebouwde landschap is ontstaan. Lees verder

Geschiedenisquiz editie 2 geslaagd

Frans Hoving, gemeentearchivaris, en Rita Visscher-Noordzij, wethouder, openden de quiz.

Frans Hoving, gemeente-archivaris, en wethouder Rita Visscher, openden de quiz.

De tweede editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz was dinsdagavond 31 oktober 2017 geslaagd: ruim 200 mensen genoten in de door het Zaantheater ter beschikking gestelde Forbo Flooring-zaal van een avond vol Zaanse geschiedenis.

Wethouder Rita Visscher-Noordzij opende de avond in Zaans kostuum –  Zaanse Kaper-lid Marijke Sman kleedde haar daarin – maar zij was helaas al snel nodig op het Stadhuis, vanwege de begrotingsbehandelingen. Lees verder

4 November: stukken ledenvergadering

De Bullekerk aan de Westzijde te Zaandam. Foto OSeveno, via Wikimedia.

De Bullekerk aan de Westzijde te Zaandam. Foto OSeveno, via Wikimedia.

Zaterdagochtend 4 november 2017 begint om 10 uur de half jaarlijkse ledenvergadering van Zaans Erfgoed in de Bullekerk in Zaandam.

De stukken voor deze vergadering:

Een eerder bericht en een uitgebreid programma-overzicht:

 • 9.30 uur ontvangst
 • 10 uur Ledenvergadering met 1. Opening; 2. Mededelingen en ingekomen stukken; 3. Verslag leden vergadering 8 april 2017; 4. Bestuurswisselingen: aftreden voorzitter, voordracht nieuwe voorzitter; 5. Financiën: begrotingsvoorstel 2018, contributievoorstel; 6. Verslag interim-voorzitter: activiteiten en actuele zaken
  7. Rondvraag; 8. Sluiting
 • 10.50 uur Korte koffiepauze
 • 11.10 uur Rob van Maanen: Hoe Zaans is Groen?
 • 11.45 uur Video: rondleiding en uitleg over de kerk

 

Brief aan politieke partijen

nieuw logo kleinEind september 2017 heeft waarnemend voorzitter Piet Oudega in de aanloop naar de verkiezingen van volgend voorjaar alle politieke partijen van Zaanstad een brief gestuurd.  De Vereniging Zaans Erfgoed laat de politici daarin weten waar volgens ons de focus de komende vier jaar op zou moeten liggen. Helaas zal deze brief een drietal partijen niet bereiken, aangezien zij geen mailadres op hun website vermelden.

De belangrijkste aandachtspunten op het gebied van het Zaanse Erfgoed zijn:

 • het hooghouden van de erfgoedkwaliteit van de Zaanse Schans
 • het door de stad verspreid liggende erfgoed meer gezicht geven
 • aandacht voor kwaliteit in de nieuwe Zaanse houtbouw
 • blijvende aandacht voor monumentaal waardige panden, ook die van jongere datum

Hier de brief in zijn geheel.

Petitie voor behoud Hemlab

Kinderen maken op speelse wijze kennis met wetenschap en techniek. Foto: Hemblab

Kinderen maken op speelse wijze kennis met wetenschap en techniek. Foto: Hemblab

Het had al eerder een vermelding op deze plek zullen krijgen: HEMLAB, het initiatief om kinderen meer met wetenschap in aanraking te laten komen. Dit door ze leuke en ook leerzame proefjes te laten doen met echt gereedschap en laboratoriuminstrumenten. En ze zo kennis te laten maken met de basisconcepten uit de wetenschap en techniek. Maar nu blijkt dat het Hemlab eind van het jaar geen laboratorium meer heeft, omdat de huidige locatie – in het Hembrug Museum aan de Grote Hulzen 40 – leeg moet worden opgeleverd. En dan misschien wel een jaar leeg staat… Er is daarom een petitie gestart om het Hemlab te behouden op het Hembrugterrein. Lees verder

Share Button

Nieuws archief