Vereniging Zaans Erfgoed

Jaarverslag 2016 beschikbaar

kl Zaandam - Westzijde 38 (voorgevel)

Het 17e eeuwse pand Westzijde 38 blijft behouden.

Benieuwd naar waar de Vereniging Zaans Erfgoed zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet? Lees dan het Jaarverslag!

Belangrijkste onderwerpen:

 • lancering van de ZaanWiki
 • inzet voor handhaving kwaliteit op de Zaanse Schans
 • inzet voor Jacob Visterrein
 • Zaanse houtloods in Kampen behouden
 • inzet voor behoud Westzijde 38
 • inbreng in en monitoren van MAAK.Zaanstad-proces

 

 

Geslaagde presentaties verleden en toekomst Zaanse Schans

glaasje erfgoed mrt 2017

In de pauze was er tijd voor een glaasje en werd er volop van gedachten gewisseld.

Het zondag 19 maart gehouden Glaasje Erfgoed over het verleden en de toekomst de Zaanse Schans werd goed bezocht en voldeed volgens de organisatie aan een behoefte. In de prachtige Hervormde kerk van Koog aan de Zaan kwamen 60 bezoekers luisteren naar oud-voorzitter Henk Bouman en wethouder cultuur en financiën Dick Emmer. Zij kwamen meer te weten over de bezieling van de mannen van het eerste uur die in de naoorlogse jaren moeite deden ‘het Zaanse woonbuurtje’ van de grond te krijgen, en werden na de pauze bijgepraat over de noodzakelijke plannen tot uitbreiding van de Schans. Want met een mogelijke toekomstige toestroom in 2030 van 3 miljoen toeristen, moet er iets gebeuren.

Onderaan dit verhaal zijn beide presentaties te downloaden.

Lees verder

19 maart: Glaasje Erfgoed niet in Vermaning maar in Hervormde Kerk Koog aan de Zaan

hervormde-kerk-Koog2

Hervormde kerk, Koog ad Zaan. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

Zondagmiddag 19 maart wordt  in de Hervormde Kerk aan Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan – en dus niet in de Kooger Vermaning! – door de Vereniging Zaans Erfgoed een Glaasje Erfgoed gehouden over verleden en toekomst van de Zaanse Schans. De lezingenmiddag start om 15 uur – inloop vanaf 14.30 uur – en de middag eindigt rond 17 uur.

Lees verder

11 juni: lopend Glaasje Erfgoed langs Zaandijkse parels

zaandijker kerk

Zaandijker kerk, gezien vanaf de Zaanse Schans. Foto: VZE

Zondagmiddag 11 juni wordt  in Zaandijk door de Vereniging Zaans Erfgoed een speciaal lopend Glaasje Erfgoed gehouden over de ontwikkelingen op erfgoedgebied in Zaandijk.

De prijs voor deze middag – inclusief 1 consumptie – bedraagt €6,-. Leden van Zaans Erfgoed betalen €5,-. De toegangsprijs dient u deze ene keer  vooraf over te maken op girorekening NL30 INGB 0662 3799 85 t.n.v. Zaans Erfgoed onder vermelding van Lopend Glaasje 11/6.
Opgeven kan via glaasje@zaanserfgoed.nl of telefonisch bij Winnie de Wit, tel. 075-7716043 (indien afwezig graag inspreken, met achterlaten van naam, telefoonnummer en aantal personen).

Vanwege de beperkte ruimte op de Boschstraat-locatie is er plaats voor 60 mensen, en ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Lees verder

8 april: ledenvergadering VZE in R.k. kerk Wormerveer

rk kerk wormerveer

R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte, Marktstraat, Wormerveer. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

De voorjaars-ledenvergadering van Zaans Erfgoed wordt gehouden op zaterdag 8 april 2017 om 10 uur

in de R.K. kerk O.L. Vrouw Geboorte, Marktstraat 4-6 in Wormerveer.

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Zaans Erfgoed

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ledenvergadering 12 november 2016
 4. Financiën: financieel jaarverslag 2016, controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
 5. Verslag voorzitter: activiteiten en actuele zaken
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

10.50 uur Korte koffiepauze

11.15 uur Pieter Gravesteijn: ‘De waarde van de R.K. kerk O.L. Vrouw Geboorte Wormerveer, bouwhistorisch bekeken’

Download hier de stukken..

Lees verder

Honig Breethuis: Zaanse componist J.K. Breet

170115 Honig BreethuisconcertZondagmiddag 22 januari brengt forte-pianiste Tea-Young Kim een veelzijdig programma ten gehore in het Honig Breethuis. Om 16 uur zullen niet alleen klanken van grote componisten als Mozart, Beethoven en Schubert klinken, maar ook werk van J.K. Breet. Deze zoon van de papiermakersfamilie Breet koos niet voor het papierbedrijf, maar werd zanger en componist. George Slieker zal deze middag een toelichting geven over zijn werk en leven.

Lees verder

ZaanWiki openbaar, journalisten winnen quiz

p1100199

Met 15 deelnemende teams aan de Grote Zaanse Geschiedenisquiz waren alle raadsbankjes in het stadhuis bezet.

Na een jaar van voorbereidingen was het vrijdag 7 oktober zover:  in de raadzaal in Zaandam werd de ZaanWiki gelanceerd. Aansluitend werd de Grote Zaanse Geschiedenisquiz gespeeld, die door de Vliegende reporters van Dagblad Zaanstreek werd gewonnen.

Toespraken bij de ZaanWiki-presentatie waren er van Piet Oudega – voorzitter van Zaans Erfgoed – van oud-directeur De Typhoon Jan de Vries – een van de initiatiefnemers van de Encyclopedie van de Zaanstreek – en van ZaanWiki-bedenker en -beheerder Jan Lapère. Lees verder

Share Button

Nieuws archief