Vereniging Zaans Erfgoed

Zaandam binnenkort historisch ‘verenigd’?

WR3
Er is – en wordt nog steeds – hard gewerkt aan het initiatief van Zaans Erfgoed om te komen tot de oprichting van een historische vereniging voor Zaandam. Sinds er in september 2017 door een flink aantal mensen was besloten dat het oprichten van een dergelijke vereniging het onderzoeken waard was, hebben 8 mensen een kerngroep gevormd en zich er sterk voor gemaakt. Lees verder

Stadsherstel: help Zuidervermaning overeind houden

adopteereenpoerStadsherstel Amsterdam heeft eind 2017 de Zuidervermaning in Westzaan van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) aangekocht, aangezien deze stichting het benodigde onderhoud aan de fundering onmogelijk kon bekostigen. Er zit n.l. enorm veel houtrot aan de onderzijde van deze uit 1731 stammende Doopsgezinde kerk en ook veel poeren zijn er zeer slecht aan toe. Wanneer er niet snel iets aan gedaan zou worden, zou de kerk kunnen instorten.

Onder de titel Adopteer een poer zamelt men nu geld in voor  het behoud van deze beeldbepalende schuurkerk.

Op deze site kunt u het nieuws rondom dit reddingsplan volgen.

 

Papiergeschiedenis in Honig Breethuis

Portret van J. Agesz. Kool, collectie HBHuis

Portret van Jan Jacobsz. Kool, collectie Zaans Museum.

Nog t/m 18 februari loopt in het Honig Breethuis de kleine expositie De Zaandijker papierfabrikeurs J. Kool & Comp., over deze vooraanstaande vervaardigers van witpapier. De expositie is samengesteld door Pier van Leeuwen, naast bestuurslid collectiezaken ook curator van het Museum van de Nederlandse klok.

Het velijnpapier van fabrikeur Jan Aggesz. Kool – afkomstig uit molen De Zwarte Bonsem – werd o.a. gebruikt voor de eerste Nederlandse bankbiljetten in 1814. Maar ook voor Russische en Pruisische obligaties, en het fijne papier werd ook gebruikt door hof-architecten in Pruisen en Beieren. Na het overlijden van Jan Agesz. werd hij opgevolgd door zijn neef Jan Jacobsz. Kool, en deze richtte in 1817 de Zaandamse vrijmetselaarsloge Anna Paulowna op.

Het Honig Breethuis is te vinden aan de Lagedijk 80 in Zaandijk, en is geopend van donderdag t/m zondag van 13-16 uur.

Mens durf te lezen: Stuurman en Nescio

Het in 2005 verschenen boek over Rein Stuurman door Conny Scholtes en verschenen bij Uitgeverij Noord-Holland.

In 2005 verscheen bij Uitgeverij Noord-Holland dit boek over Rein Stuurman, geschreven door Conny Scholtes.

Zondagmiddag 4 februari vindt er in het Zaantheater weer de literaire salon Mens durf te lezen plaats, met dit keer aandacht voor literatuur en natuur. Centraal staan dan de Amsterdamse schrijver Nescio en de Zaanse vogelkenner en – tekenaar Rein Stuurman. Sinds december 2016 zijn deze literaire salons regelmatig te zien in het Zaanse theater. Neerlandicus Anita Gundlach werkt voor deze programma’s o.a. samen met Hans Kuyper, Renate Sun-Louw, het Gemeentearchief Zaanstad en de Theatermijn, maar er doen veel meer mensen mee dan hier vermeld.
Kaartjes voor een bijzondere middag vol literair erfgoed, nieuwe weetjes, muziek en toneel zijn voor €13,50 te koop in het theater en kijk ook even op de website.

 

Zaanstad genomineerd voor BNG-Erfgoedprijs

Ondertekening van het Convenant tussen Zaans Erfgoed en de gemeente - door (oud)voorzitter Piet Oudega en wethouder Addy Verschuren in 2014.

Tekenen convenant Zaans Erfgoed en gemeente Zaanstad door (oud)voorzitter Piet Oudega en wethouder Addy Verschuren, in 2014.

Zal Zaanstad in 2018 de beste Erfgoedgemeente van Nederland blijken te zijn? Het zou zo maar kunnen, want Zaanstad is een van de 4 genomineerde gemeenten.

De jury van het BNG Cultuurfonds heeft Zaanstad het afgelopen jaar in december onverwacht bezocht, en deze maand zal een delegatie van het fonds met het erfgoedteam van Zaanstad in gesprek gaan over het erfgoedbeleid. Het team heeft de visie op de Zaanse paden, linten en dijken geschreven, een stuk waar u als inwoner van Zaanstad tot en met eind januari kunt reageren. Er zit een prachtig filmpje bij, dat veel duidelijk maakt over ons hoe ons Zaanse bebouwde landschap is ontstaan. Lees verder

Geschiedenisquiz editie 2 geslaagd

Frans Hoving, gemeentearchivaris, en Rita Visscher-Noordzij, wethouder, openden de quiz.

Frans Hoving, gemeente-archivaris, en wethouder Rita Visscher, openden de quiz.

De tweede editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz was dinsdagavond 31 oktober 2017 geslaagd: ruim 200 mensen genoten in de door het Zaantheater ter beschikking gestelde Forbo Flooring-zaal van een avond vol Zaanse geschiedenis.

Wethouder Rita Visscher-Noordzij opende de avond in Zaans kostuum –  Zaanse Kaper-lid Marijke Sman kleedde haar daarin – maar zij was helaas al snel nodig op het Stadhuis, vanwege de begrotingsbehandelingen. Lees verder

Share Button

Nieuws archief