Geslaagde presentaties verleden en toekomst Zaanse Schans

glaasje erfgoed mrt 2017

In de pauze was er tijd voor een glaasje en werd er volop van gedachten gewisseld.

Het zondag 19 maart gehouden Glaasje Erfgoed over het verleden en de toekomst de Zaanse Schans werd goed bezocht en voldeed volgens de organisatie aan een behoefte. In de prachtige Hervormde kerk van Koog aan de Zaan kwamen 60 bezoekers luisteren naar oud-voorzitter Henk Bouman en wethouder cultuur en financiën Dick Emmer. Zij kwamen meer te weten over de bezieling van de mannen van het eerste uur die in de naoorlogse jaren moeite deden ‘het Zaanse woonbuurtje’ van de grond te krijgen, en werden na de pauze bijgepraat over de noodzakelijke plannen tot uitbreiding van de Schans. Want met een mogelijke toekomstige toestroom in 2030 van 3 miljoen toeristen, moet er iets gebeuren.

Onderaan dit verhaal zijn beide presentaties te downloaden.

henkbouwman

Henk Bouwman sprak over de bezieling van de initiators.

Aan de hand van de allereerste kaarten van het plan, foto’s en krantenartikelen schetste Henk Bouman de strijd van o.a. Evert Smit, Wim de Boer, en Ads Bouman dit ‘houten huizen-reservaat’ op de kaart te zetten en de financiering ervan rond te krijgen. In de naoorlogse jaren moest Nederland er weer bovenop komen, kwamen er uitbreidingsplannen voor o.a. Zaandam en daarbij sneuvelden zoveel – al dan niet vervallen – Zaanse houten panden, dat het de mannen pijn deed. Doorzettingsvermogen en hun vermogen om plaatselijke, provinciale en uiteindelijk landelijke politieke steun te mobiliseren leidde uiteindelijk tot de realisatie van hun gedroomde reservaat. Spreker riep nog eens in herinnering hoeveel liefde, tijd en energie er in de opbouw van dit alles is gaan zitten. Opdat wij dat niet vergeten!

dickemmerDe bezoekers – waarvan velen ‘uit het veld’ – werden daarna door Dick Emmer op de hoogte gebracht van hoe het ervoor staat met de bestuursopdracht uit 2015, om te komen tot een masterplan voor de Zaanse Schans in 2030. Uitgangspunt blijft daarbij het beeldkwaliteitsplan Zaanse Schans van Steenhuis Meurs. Nadat er een stuurgroep was gevormd door gemeente en Stichting Zaanse Schans, en er op ambtelijk niveau een projectgroep was gevormd, heeft stedenbouwkundig bureau BVR een ‘droombeeld‘ opgesteld. Daarbij waren geen beperkingen meegegeven. Recent hebben zo’n 150 betrokkenen en belangstellenden op deze ‘droom’ gereageerd. Ondertussen is er een tijdschema opgesteld, waarbij een groep z.g. meedenkers – die iets verder bij de Schans af staan – op twee momenten in het proces hun visie mogen geven en de z.g. adviesgroep – van nauw betrokkenen – vaker aan het woord komen. Er zijn dus meerdere inspraakmomenten voor belanghebbenden.

Dit hele proces moet leiden tot een voorstel voor een toekomstplan, dat uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Dat toekomstplan 2030 zal daarna leidend zal zijn in de te nemen stappen om de Schans leefbaar en aantrekkelijk te houden.
U kunt hier de presentaties downloaden en foto’s bekijken:

Glaasje Erfgoed

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Share Button
Nieuws archief