Vereniging Zaans Erfgoed

Bestuurszaken: helaas veel ziekte en zeer

Na de ledenvergadering vorig jaar november functioneerde het bestuur, met vier nieuwe bestuursleden, op volle kracht. Maar ziekte en ingrijpende privéomstandigheden van een aantal bestuursleden hebben flink effect op de slag- en bestuurskracht en activiteiten van onze vereniging. We moeten dan ook prioriteren en concentreren ons nu op de contacten met de gemeente en bestuurlijke zaken. Wij wensen alle zieken en hun naasten alle kracht in een zware periode in hun leven.

Ook het aantal vrijwilligers is in korte tijd teruggelopen, met name bij de werkgroep PR en communicatie. Gelukkig zijn we in staat om in afgeslankte vorm enkele van onze gebruikelijke activiteiten te organiseren inclusief de promotie als Glaasje Erfgoed. Ook de online communicatie en het websitebeheer vragen om versterking.

Werkgroep PR en communicatie zoekt vrijwilligers

In korte tijd moesten we om persoonlijke redenen afscheid nemen van enkele bevlogen en deskundige vrijwilligers van deze leuke werkgroep. We verwelkomen graag mensen die ervaring hebben met online communicatie, teksten schrijven en ook mensen die erfgoedactiviteiten helpen bedenken, organiseren en coördineren. Je krijgt leuk contact wanneer je sprekers benadert voor bijv. een Glaasje Erfgoed – soms als excursie – of onze ledenvergaderingen. En verder zijn er de iets grotere projecten als de tweejaarlijkse Erfgoedmarkt en Geschiedenismarkt, of lezingen en excursies. Op termijn willen we onze doelgroep graag uitbreiden en daar hoort dan een andere benadering bij. Wij hebben daar wel ideeën over, maar het is fijn als je wilt meedenken!

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die ons met hand- en spandiensten helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van onze activiteiten zoals het Glaasje Erfgoed, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de tweejaarlijkse Erfgoed- en Geschiedenismarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om taken als helpen de ruimte in te richten, bezoekers te ontvangen of koffie te schenken.

 


Zin in? Meld je dan aan via secretariaat@zaanserfgoed.nl.

Nieuwe website: schrijvers hiervoor en voor sociale media gevraagd

Eind van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar hopen we onze nieuwe website te lanceren. Dat duurde langer dan we wilden, puur omdat we de menskracht en kundigheid niet meer in huis hadden om ook de huidige website technisch en veilig te onderhouden. Het nieuwe ontwerp is dus al een poos klaar en daar zijn we heel blij mee. Hij is eigentijds en fris van vormgeving en voldoet aan de hedendaagse eisen voor wat o.a. beveiliging van persoonsgegevens betreft.

Met Hans de Bruyne hebben we de persoon gevonden die hem niet alleen heeft ontworpen maar ook technisch zal beheren.

In de toekomst zouden we ook graag meer en interactiever met onze lezers en leden willen communiceren.

Agenda ALV zaterdag 18 november

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikicommons.]

De najaarsledenvergadering van Vereniging Zaans Erfgoed wordt op zaterdagochtend 18 november 2023 om 10 uur gehouden in de Zuidervermaning, Zuideinde 233 in Westzaan.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering VZE

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling  Verslag ALV 22 april 2023
4. Financiën: Begroting 2024
5. Verslag voorzitter: activiteiten 2023 en actuele zaken
6. Bestuurswisselingen:
– Aftredend per 1 januari 2024 en niet herkiesbaar: Mieke van Braam
(penningmeester)
– Robert Linnekamp wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid
– Aftredend: Tessa Berghouwer
– Herkiesbaar: Peter Tange in de functie van voorzitter
Tot 11 november kunnen tegenkandidaten (voor de functie van voorzitter en
bestuurslid) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
7. Rondvraag
8. Sluiting

11.00 uur Korte koffiepauze
11.10 uur Gastspreker Jos van den Borne, stafmedewerker Raad van de Adel, over o.a. herkomst & betekenis voormalige gemeentevlaggen*.

*De gemeente Zaanstad heeft in het kader van haar 50-jarig jubileumjaar 2024 een onderzoek laten doen naar de voormalige gemeentevlaggen en mogelijke gemeentewapens. Jos van den Borne werd daarbij betrokken als heraldiek-deskundige. Hij is stafmedewerker bij de Hoge Raad van Adel in Nederland, die heraldiekonderzoek als een van haar speerpunten heeft. Na een korte introductie zal hij ons inleiden in de interessante wereld van heraldiek, de symboliek en uiteraard over herkomst en betekenis van de voormalige gemeentevlaggen.

Woensdagavond 18 oktober om 19.30 uur gaan onderstaande teams in het Zaantheater de strijd aan voor een plek bij de beste 3 van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz.
Ondertussen hebben zij nog aankomend weekend om hun Thuisronde te maken en de antwoorden – inclusief de speciale opdracht die daarbij hoort – moet maandag 12/10 om uiterlijk 12 uur bij het Gemeentearchief Zaanstad binnen zijn.

Wie daar als toeschouwer nog bij de theatereditie van de quiz wil zijn moet snel handelen, want er zijn nog slechts 4 kaarten (op 6/10 om 12 uur).

Lees verder

Geschiedenisquiz woensdag 18 oktober

Aandachtig publiek in oktober 2017.

Vereniging Zaans Erfgoed, het Gemeentearchief Zaanstad en De Orkaan organiseren dit jaar voor de 8e keer de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz, en wel op woensdagavond 18 oktober, 19.30 uur in de kleine zaal van het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 in Zaandam.
Zoals elk jaar is het podium voor presentator/Orkaan-kracht Merel Kan, met naast zich de jury, gemeentearchivaris Frans Hoving. Zij staan borg voor een prettig portie humor.

Lees verder

Glaasje Erfgoed in Molenmuseum: 24/9

Op zondag 24 september 2023 organiseren we weer een Glaasje Erfgoed! Ditmaal zijn we te gast in het Molenmuseum van vereniging De Zaansche Molen, dat sinds 2018 gevestigd is in een verbouwde grote schuur op de Kalverringdijk 30, op het noordelijk deel van de Zaanse Schans.

Lees verder

Inschrijven voor Geschiedenisquiz-teams

De grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2017, met Netje-op-Netje-af. Foto: Dirk Jongejans.

Teams van maximaal 5 personen, die mee willen doen aan de 8e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz, kunnen zich hieronder via hun teamcaptain inschrijven.
De theaterronde van de quiz zal dit keer op een afwijkende dag gespeeld worden, n.l. op WOENSDAGavond 18 oktober, in het Zaantheater. Deelname voor teams is gratis.
Er is voor 20 teams een plek, en mochten zich meer teams inschrijven dan zullen de laatste 3 plekken via loting tot stand komen.
Dus teams die zich snel inschrijven – de eerste 17 – die zijn dan zeker van deelname. Later aangemelde teams loten voor de plekken 18, 19 en 20.

De inschrijf-termijn loopt t/m 31 juli middernacht.

Ook kaartverkoop voor toeschouwers is van start gegaan bij het Zaantheater. Voor slechts €5,- heb je een leuke avond!

 

Lees verder

Geschiedenisquiz ’23 komt eraan! Inschrijven?

Het team van De Jonge Honden in overleg in 2017.

Let dan op, want de datum van donderdag 1 juni komt al snel in zicht! Vanaf die dag kun je je team via deze website aanmelden voor de 8e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz. Er is weer plek voor 20 teams van maximaal 5 personen. Mocht er na de sluitingsdatum – 31 juli – sprake zijn van meer dan 20 inschrijvingen, dan zullen de laatste 3 plekken via loting tot stand komen. Dus wie vroeg inschrijft, is zeker van een plek, bij uitstel kan het lot bepalend zijn. Deelname voor teams is gratis.

Lees verder

Nieuws archief